Κωνσταντίνος Α. Γρηγορίου
Larisa
Tennis player
Ranking Tennis:
135 (1 Points)
Started
2017
Forehand
Right handed
Backhand
One hand
Racket
-
Height
1.88 cm
Weight
98 Kg
Tennislife Club 6o Play on Clay 2020Clubbers Ανδρών 20-45
R128
31-05-2020
Γρηγορίου Κ.
Τσουκαρέλης Σωτήριος
3 6
6 7
Tennislife Club 6o Play on Clay 2020Clubbers Διπλά Ανδρών
R16
14-07-2020
Σανίδας Α. Τζάτσος Κ.
Μόκας Α. Γρηγορίου Κ.
6 6
1 3
R32
22-06-2020
Μόκας Α. Γρηγορίου Κ.
Καρανίκας Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Η.
6 6
3 2
R64
20-06-2020
Μόκας Α. Γρηγορίου Κ.
Τσίτσιας Δ. Athanasiou C.
Tennislife Club 6o Play on Clay 2020Clubbers Μικτά
R32
15-06-2020
Σπανός Κ. Μήτσιου Ρ.
Γρηγορίου Κ. Κολυβάκη Μ.
Tennislife Club 5o Play on Clay 2019Clubbers Ανδρών 20-45
R64
14-04-2019
ΖΑΒΟΣ Α.
Γρηγορίου Κ.
6 6
2 0
R128
05-04-2019
Γρηγορίου Κ.
ΤΑΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
6 7
4 6
Tennislife Club 5o Play on Clay 2019Clubbers Διπλά Ανδρών
R32
19-04-2019
Καμηλαράκης Νικόλαος ΠΑΖΑΡΑΣ Ι.
Γρηγορίου Κ. Μόκας Α.
6 6
1 1
Tennislife Club 5o Play on Clay 2019Clubbers Μικτά
R32
10-04-2019
Τζηκα Χριστίνα Ταλιος Διονύσης
Γρηγορίου Κ. Κολυβάκη Μ.
7 6
6 1Ok
For your best experience and functionality of the application we use cookies. By remaining on the page you agree with Privacy Policy