Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2020

A. Ορισμοί

Στην παρούσα σελίδα όρων και προϋποθέσεων με τον όρο "εφαρμογή" αναφερόμαστε στην σελίδα του Tennislanel και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες σχετίζονται με την ιστοσελίδα που προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμογή του Tennispanel.

Με τον όρο "επισκέπτης" αναφερόμαστε σε όλους τους χρήστες που είτε έχουν κάνει εγγραφή είτε όχι και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Tennispanel.

Με τον όρο "διαχείριστης" αναφερόμαστε σε επισκέπτες η οποίοι έχουν κάνει εγγραφή του tennis club που διαχειρίζονται καθώς και τους επισκέπτες στους οποίους έχει δοθεί δικαίωμα διαχειριστή για κάποιο εγγεγραμμένο στην εφαρμογή τένις κλαμπ από τον κύριο διαχειριστή.

Με τον όρο "κύριος διαχειριστής" αναφερόμαστε στον διαχειριστή του κλαμπ ο οποίος έχει την απόλυτη διαχείριση του λογαριασμού του κλαμπ και μπορεί να προσθέτει και να διαγράφει διαχειριστες στο κλαμπ του.

Με τον όρο "χρήστης" μπορούμε να αναφερόμαστε σε οποιονδήποτε κάνει χρήση της εφαρμογής, είτε ως απλός επισκέπτης, είτε ως διαχειριστής τόσο ενός κλαμπ είτε και της ίδιας της εφαρμογής.

Με τον όρο "διαφημιζομενος" αναφερόμαστε σε χρήστη της εφαρμογής ο οποίος έχει πληρώσει και δικαιούται για συγκεκριμένο διάστημα η αριθμό εμφανίσεων προβολή διαφημιστικού υλικού που ο ίδιος έχει επιλέξει στην εφαρμογή

Οι επισκέπτες, χρήστες, διαφημιζόμενοι και οι διαχειριστές οφείλουν να αποδέχονται πριν από οποιαδήποτε χρήση της εφαρμογής τους όρους και τις προϋποθέσεις ανεπιφύλακτα όλους και χωρίς καμία ένσταση λ. Συμφωνούν επίσης να αποδέχονται όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις και αλλαγές στους όρους για τους οποίους νωρίτερα θα έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα η ειδοποίηση από την εφαρμογή. Αποδέχομαι επίσης όλους και χωρίς καμία εξαίρεση τις όρους και τις διευκρινήσεις που αναγράφονται στην "Πολιτική Περιεχομένου" (Privacy Policy) καθώς επίσης και την πολιτική χρήσης Cookies που υιοθετεί η εφαρμογή. Η συμμόρφωση και αποδοχή με όλες τις παραπάνω πολιτικές της εφαρμογής είναι υποχρεωτική και ο χρήστης/επισκέπτης/διαχειριστής συμφωνει να τις υιοθετεί και εφαρμόζει ειδάλλως απαιτείται η απομάκρυνση και μη χρήση της εφαρμογής.

B. Περιεχόμενο (Privacy Policy)

Οι διαχειριστές των κλαμπ είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο προφίλ και στις υπόλοιπες σχετικές σελίδες του Club για τις οποίες έχουν δικαιώματα αναρτήσεων, δημοσιεύσεων και σχολιασμων.. Η εφαρμογή ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πληροφορίες αυτές καθώς δεν παρεμβαίνει στην ενημέρωση τους. Δυναται ωστόσο να προβεί σε ενημέρωση του διαχειριστή για πιθανή απενεργοποίηση του λογαριασμού του σε περίπτωση που κριθεί από την εφαρμογή ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από τους διαχειριστές του συγκεκριμένου κλαμπ δεν συμφωνει με τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Περιεχομένου. Στην περίπτωση που οι διαχειριστές του συγκεκριμένου κλαμπ δεν συμμορφωθούν τότε η εφαρμογή έχει το δικαίωμα μερικής ή οριστικής παύσης του συγκεκριμένου λογαριασμού χωρίς καμία δυνατότητα αποζημίωσης του διαχειριστή του λογαριασμού για το υπόλοιπο της συνδρομής του.

Περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε παύση του λογαριασμού είναι:

 • Δημοσίευση παραπλανητικού υλικού και ψευδών ειδήσεων η πληροφοριών
 • Δημοσίευση [αράνομου υλικού η πληροφοριών που προάγουν η στοχευουν σε παραμονή δραστηριότητα
 • Χρήση της εφαρμογής με τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην ορθή λειτουργία της
 • Χρήση της εφαρμογής με σκοπό της άντληση πληροφοριακού υλικού χωρίς τη συγκατάθεση της εφαρμογής
 • Δημοσίευση περιεχομένου γραπτού, εικόνας βίντεο ή ήχου το οποίο προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων ή με υβριστικό παραπλανητικό διαφημιστικό χωρίς έγκριση ή παράνομο ή προάγει παράνομη δραστηριότητα.

  Οι διαχειριστές οφείλουν να χρησιμοποιούν χρήστες της εφαρμογής οι οποίοι είναι πραγματικοί επισκέπτες στα club τους. Πλαστοι, ψεύτικοι και ανακριβείς λογαριασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή η οριστική παύση τόσο των λογαριασμών των χρηστών όσο και των διαχειριστών και των club ακόμα και αν υπάρχει ενεργή πληρωμένη συνδρομή.

  Η εφαρμογή ακολουθεί την παρακάτω πολιτική δημόσιας προβολής στοιχείων των χρηστών Το ονοματεπώνυμο, η φωτογραφία και η τοποθεσία όλων των χρηστών εμφανίζεται σε πεδία αναζήτησης μέσα στην εφαρμογή ώστε να μπορούν οι διαχειριστές να τους συμπεριλαμβάνουν σε κρατήσεις, προπονήσεις κτλ

  Τα προφίλ των κλαμπ είναι δημόσια εξ ορισμού.

  Τα στοιχεία των χρηστών δεν εμφανίζονται στις δημόσιες κρατήσεις. Οι χρήστες και επισκέπτες δεν μπορούν να δουν ποιοι συμπεριλαμβάνονται σε άλλες κρατήσεις εκτός από τη δική τους. Διαχειριστές δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων άλλων κλαμπ εκτός των δικών τους.

  Ωστόσο στοιχεία χρηστών δύναται να εμφανίζονται δημόσια όταν αυτοί έχουν δηλώσει συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις η δραστηριότητες όπως για παράδειγμα ένα τουρνουά στο οποίο πρέπει να εμφανίζεται δημόσια το πρόγραμμα αγώνων και τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή το κλαμπ μπορεί να καταχωρήσει δημόσια το ονοματεπώνυμο ενός φυσικού προσώπου το οποίο δεν είναι χρήστης της εφαρμογής προκειμένου να φαίνεται σωστά ο αγώνας του τουρνουά

  Αναλυτικότερα για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το περιεχόμενό μας μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Περιεχομένου

  Γ. Δικαιώματα (Copyright)

  Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων επί βάσεων δεδομένων στην Ιστοσελίδα και στα περιεχόμενα αυτής ανήκουν μέσω κατοχής ή άδειας στην εταιρία Global Sustain (διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής Tennispanel) ή άλλως χρησιμοποιούνται από την εταιρία Global Sustain όπως επιτρέπει ο ισχύον νόμος ή ο κάτοχος των δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η ηλεκτρονική αντιγραφή αρχείων, η ηλεκρονική κοινοποίηση, η εκπομπή ή η μετάδοση οποιωνδήποτε κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, ενδείξεων κουμπιού οθόνης, εικονιδίων και εικονογραφήσεων ή η συλλογή αυτών και η οργάνωση αυτών καθώς και οποιουδήποτε υφιστάμενου πηγαίου κώδικα και λογισμικού για οποιονδήποτε εμπορικό ή δημόσιο σκοπό χωρίς πρότερη έγκριση από την εταιρία Global Sustain ή τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται να υιοθετείτε, να τροποποιείτε ή να δημιουργείτε οποιοδήποτε από το υλικό ή τις πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας ή να τις χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό από αυτόν της προσωπικής μη εμπορικής σας χρήσης. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα μόνον με έννομους σκοπούς.

  Η Global Sustain διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει για δικούς της σκοπούς οποιοδήποτε υλικό υποβάλλεται στην Ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων εικόνων και γραφικών, είτε στην Ιστοσελίδα είτε σε οποιανδήποτε άλλη μορφή, περιλαμβανομένων των σκοπών διαφήμισης. Η Global Sustain διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις υποβολές στην Ιστοσελίδα και να διορθώνει ή να απορρίπτει οποιεσδήποτε από αυτές.

  Δ. Αποποίηση Δικαιωμάτων (Disclaimer)

  Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα αυτήν είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Κατά τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας όμως συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία της πρώτης χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς.

  Με κάθε επιφύλαξη ως προς τα καταστατικά σας δικαιώματα, η Ιστοσελίδα καθώς και όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, τα ονόματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα λογότυπα, οι σύνδεσμοι και τα εικονίδια και όλο το άλλο υλικό (χωρίς περιορισμό) παρέχονται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» χωρίς εγγύηση ή επιβεβαίωση εκπροσώπησης, ρητή ή εννοούμενη. Ειδικότερα, δεν εγγυώμαστε ούτε εκπροσωπούμε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, ούτε εγγυώμαστε ότι η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ούτε ότι η παρούσα Ιστοσελίδα και οι σταθμοί εξυπηρέτησης (servers) αυτής θα λειτουργούν χωρίς ιούς ή σφάλματα υπολογιστών. Σε καμία περίπτωση η Global Sustain δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας ή προϊόντων/υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα μας περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, έμμεσων ή συνεπακόλουθων βλαβών ή οποιασδήποτε βλάβης που πιθανόν προκύψει από τη χρήση ή την απώλεια χρήσης δεδομένων ή κερδών είτε λόγω της σύμβασης, είτε αμέλειας είτε άλλης αδικοπραξίας που προκύπτει ή που συνδέεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

  Παρά το οτιδήποτε άλλο στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δε δεσμευόμαστε για οποιανδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα της παρούσας Ιστοσελίδας.

  Ε. Εξωτερικοί σύνδεσμοι (External links)

  Η Global Sustain δεν εκπροσωπεί, ούτε εγγυάται, ούτε εγκρίνει, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για οποιεσδήποτε εξωτερικές ιστοσελίδες οι οποίες μπορεί να διασυνδέονται με την παρούσα Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε εξωτερική Ιστοσελίδα που επισκέπτεστε πατώντας πάνω σε ένα σύνδεσμο στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι εκτός του ελέγχου της Global Sustain και την επισκέπτεστε με πλήρη δική σας ευθύνη.

  ΣΤ. Δικαιοδοσία (Jurisdiction)

  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα συντάσσονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την παρούσα θα είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ελλάδας. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οριστεί ως άνομος, άκυρος ή άλλως μη εκτελεστός λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας σε οποιανδήποτε από τις χώρες ή τα κράτη στα οποία οι εν λόγω παρόντες Όροι σκοπεύουν να εφαρμόζονται τότε θα αποσπώνται και θα διαγράφονται από την παρούσα ρήτρα. Όλοι οι λοιποί Όροι Χρήσης και Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί.